close
تبلیغات در اینترنت
مقاله هيأت منصفه
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود رایگان مقاله10

مرجع فایلهای آموزشی | مقاله هيأت منصفه مرجع فایلهای آموزشی | مقاله هيأت منصفه مقاله هيأت منصفه دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق مقاله کامل  هيأت منصفه دارای 199 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  wordتعداد صفحات:  199…

مقاله هيأت منصفه

مرجع فایلهای آموزشی | مقاله هيأت منصفه

 • مرجع فایلهای آموزشی | مقاله هيأت منصفه

  مقاله هيأت منصفه


  دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

  مقاله کامل  هيأت منصفه
  دارای 199 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

  فرمت فایل:  word
  تعداد صفحات:  199 صفحه
  آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

  قسمتی از متن تحقیق::

  فهرست مطالب
  عناوين                                        صفحه
  مقدمه    2
  دفتر نخست    11
  جايگاه هيات منصفه    11
  بخش اول    12
  جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران    12
  پيش گفتار    12
  گفتار اول    14
  تعريف و ماهيت هيات منصفه    14
  گفتار دوم:    18
  سير قانوني هيات منصفه در ايران    18
  الف- قبل از انقلاب اسلامي    19
  ب – پس از انقلاب اسلامي    22
  گفتار سوم:    28
  دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي    28
  بررسي    30
  گفتار چهارم    33
  مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه    33
  پيشنهادها    46
  منابع و ماخذ    47
  بخش دوم    51
  قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام    51
  پيش گفتار    51
  قضاوت شورايي در اسلام    52
  ماهيت و تصميم گيري هاي هيات منصفه    63
  نتيجه گيري    69
  بخش سوم    71
  مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان    71
  پيش گفتار    71
  گفتار اول- قضا و هيات منصفه    71
  گفتار دوم    74
  پيشينه تاريخي هيات منصفه    74
  گفتار سوم    80
  ساختار هيات منصفه فعلي در ايران    80
  گفتار چهارم    86
  ساختار فصلي هيات منصفه انگلستان    86
  چكيده    86
  1-مقدمه    87
  2- شرايط عضويت    88
  3-موانع عضويت    89
  3-1-فقدان صلاحيت به دليل سوابق كيفري    90
  3-2-عدم شايستگي به دليل نداشتن اطلاعات حقوقي    90
  4-موارد معافيت يا تعويق احتياطي    92
  5-جرح و انفصال اعضا    93
  5-1-اسباب جرح    94
  5-2- طرق اعمال حق جرح    95
  5-2-1-جرح به دليل معين    96
  5-2-2-جرح مطلق    97
  5-2-3-جرح ويژه به وسيله دادستان (Stand By)    99
  اعضا    101
  6- نحوه انتخاب اعضا    102
  7- نتيجه گيري    105
  گفتار پنجم    106
  دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه    106
  الف) دلايل موافقان:    106
  ب) دلايل مخالفان:    107
  نارسايي هاي هيات منصفه در ايران    110
  نتيجه گيري    116
  دفتر دوم    121
  جرائم مطبوعاتي    121
  جرايم مطبوعاتي    122
  مقدمه    122
  بخش اول و مسائل ماهوي    123
  گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي    123
  بند اول: تعريف مطبوعات    123
  بند دوم: تعريف جرم مطبوعاتي    124
  بند سوم: مقايسه يا ساير جرايم:    125
  گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي    127
  بند اول: جرايم عليه اشخاص از طريق مطبوعات    128
  1-افترا از طريق مطبوعات    128
  2-توهين مطبوعاتي:    128
  3-تهديد از طريق مطبوعات    129
  بند دوم: جرايم عليه امنيت و منافع عمومي    130
  1- افشاي اسرار دولتي و نظامي:    130
  2-تحريك به ارتكاب جرم عليه امنيت كشور    131
  3- توهين به مقدسات يا مقامات سياسي:    132
  4- انتشار مطالب و صور منافي عفت    133
  5- جرايم ديگر    135
  گفتار سوم- مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي    135
  بند اول- مسئوليت مدني    135
  1- حق پاسخگويي    136
  2-دعواي جبران خسارت    138
  بند دوم- مسئوليت كيفري    142
  بخش دوم- مسائل پزشكي    150
  گفتاراول- مرجع رسيدگي    150
  بند اول- قواعد كلي صلاحيت    150
  بند دوم- دادگاه هاي اختصاصي و جرايم مطبوعاتي    154
  1-دادگاه هاي نظامي    156
  2-دادگاه هاي انقلاب    158
  3- دادگاه ويژه روحانيت    163
  گفتار دوم- آيين رسيدگي    167
  بند اول- علني رسيدگي    167

  از عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي ترا در پرده هر پندار و از ستم بازشناسيم من نيز در برابر سراسر منطق را به پاي تو مي ريزم و همه قوانين را به سوي تو مي كشانم باشد كه اين معامله به هدايت انديشه من و چيرگي تو بر شكر ظلم انجامد.
  مقدمه
  بقول ايهرينگ:  آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
  اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستري و ؟ و مرگ دادرسي ؟ فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود  اولين سوال  ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند، با علم به اينكه او فضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي ؟ مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي و مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.
  در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور بي ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت را اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت و حدود آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضاوت وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضاوت در زمان غيبت و توسعه پيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاهي موافقند را تقويت مي نمايد.

  دسته بندی: مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

  تعداد مشاهده:
  107
  مشاهده

  فرمت فایل دانلودی:.rar

  فرمت فایل اصلی: word

  تعداد صفحات: 199

  حجم فایل:109
  کیلوبایت

  • محتوای فایل دانلودی:

   مقاله کامل مقاله هيأت منصفه
   دارای 199 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

برچسب ها : مقاله , هیأت , منصفه ,
بازدید : 4 تاریخ : سه شنبه 03 بهمن 1396 زمان : 22:50 نویسنده : صمد نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 849
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 17
 • آی پی دیروز : 17
 • بازدید امروز : 195
 • باردید دیروز : 158
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 652
 • بازدید ماه : 2,173
 • بازدید سال : 4,523
 • بازدید کلی : 7,934
 • مطالب